headermetsterrenv10

Ontslag met wederzijds goedvinden - Gratis 1e advies

Ontslag met wederzijds goedvinden

De arbeidsovereenkomst kan ook in onderling overleg, zogenaamd met ' wederzijds goedvinden ' eindigen. Werkgever en werknemer maken afspraken met elkaar die nadien schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Het initiatief van een dergelijke beëindidging gaat veelal uit van de werkgever. De werkgever vraagt de werknemer in te stemmen met een beëindigingsvoorstel. Indien de werknemer met het voorstel van de werkgever akkoord gaat, is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen. Als de werknemer het aanbod van de werkgever te mager vindt, kan hij een tegenvoorstel doen. Stemt de werkgever daarmee in, dan is er alsnog een overeenkomst tot stand gekomen, waarin de beëindiging van het dienstverband is geregeld.

Wederzijds goedvinden en WW

De werknemer die instemt met een aanbod van de werkgever om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, heeft in beginsel recht op WW bij ontslag, mits de juiste opzegtermijn in acht is genomen en de afspraken in een deugdelijke vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd. De werknemer doer er goed aan de vaststellingsovereenkomst te laten screenen door een jurist op WW-veiligheid, alvorens hij zijn handtekening zet.

Voordelen van een ontslag met onderling akkoord

Als partijen het in grote lijnen met elkaar eens zijn over het ontslag, is het weinig zinvol het ontslag te laten toetsen door een derde onafhankelijke partij zoals het UWV of de kantonrechter. Dat bespaart zowel de werkgever als de werknemer aanzienlijke juiridische kosten en tijd. Bovendien kan de werknemer van dat gegeven bij de onderhandeliingen handig gebruik maken, bijvoorbeeld om een betere schadevergoeding te bepleiten.

Het zal duidelijk zijn dat een werknemer niet zonder meer moet instemmen met een ontslag. De werkgever zal aan de medewerking van de werknemer een voordeel moeten verbinden, in de vorm van een vergoeding, outplacement, betaald verlof enzovoorts. Doet de werkgever dat niet, dan is het voor de werknemer niet meer aantrekkelijk om in te stemmen met een onderlinge ontslagregeling.

 

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over wederzijds goedvinden.

ontslag met wederzijds goedvinden

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2021 Ontslagspecialist